KONTAKT   |   A-Å INDEKS   |   SITEMAP   |   PRINT SIDEN
 

#1 Bjerregaard og Vigel


ER VIRKSOMHEDSPRAKTIK VEJEN TIL JOB?


Sidste år blev, der etableret 44.000 virksomhedspraktikker i Danmark - kun tre ud af 10 var i job tre måneder efter endt praktik – altså fik kun 13.200 job. Er praktik så overhovedet en god ide?

Hos riksted effekten anvender vi virksomhedspraktik, når det giver mening, og vi har sat os for at efterprøve, hvor mange af de praktikker, vi etablerer, der ender i job.

Vores afsæt vil være Crack the Code, som er et forløb for internationale fra Baltikum og de tidligere Øst Europæiske lande. Alle har de en 2 eller 3,5 årig uddannelse fra UCN.
Den første deltager vi vil fortælle om er Ana-Daiana Suciu. Ana kommer fra Rumænien og har taget den 2 årige Byggetekniker uddannelse fra UCN. Hun og hendes kæreste er opsatte på at blive i Danmark, hun er vild med den danske mentalitet, undervisningssystemet og VEJRET!

Ana har et fantastisk sprogøre – taler flydende engelsk og forstår efterhånden også en del dansk, men er meget tilbageholdende med at tale vores sprog, vi er sikre på, at det ikke bliver ved.

Den 25. september startede Ana i en otte ugers virksomhedspraktik hos entreprenørfirmaet Bjerregaard & Vigel. De primære opgaver er kalkulation, og både virksomheden og Ana er begejstrede for samarbejdet.

VI VIL LØBENDE OPDATERE DIG.

 


  

INTERNSSHIP AS A DOOR OPENER TO JOB?

Last year, 44,000 internships were established in Denmark - only three out of 10 got a job within 3 months after the internship – that is only 13,200 got a job. Are internships such a good idea then?

At riksted effect, we use internships when it makes sense. We will challenge ourselves and investigate how many people we get employed after an internship.

Our test group will primarily be Crack the Code participants, which is a course for internationals from the Baltic and the former East European countries. They have a AP or Bachelor from UCN.

The first participant we will tell you is Ana-Daiana Suciu. Ana comes from Romania and has taken the 2 year Construction Engineer education from UCN. She and her boyfriend are keen on staying in Denmark; she is fond of the Danish mentality, the education system and the WEATHER!

Ana has a fantastic language ear - speaks fluent English and is gradually understanding some Danish, but is very reluctant to speak our language, we are sure that she will get to it.

On September 25, Ana started an eight-week Internship at the contractor company Bjerregaard & Vigel. Her task is primarily calculation, and both the company and Ana are excited about the cooperation.

 

We will keep you posted!

 


 

 

 Du er her: Forside Job seeking #1 Bjerregaard og Vigel