KONTAKT   |   A-Å INDEKS   |   SITEMAP   |   PRINT SIDEN
 

 

 

 

 

”Hvis alle hele tiden bliver udfordret og udviklet, bliver din virksomhed simpelthen mere talentfuld.”

Erik Beckmann, vicedirektør | personaleafdelingen | Nykredit

 

 

Talentudvikling i små firmaer

er uhyre vigtigt, da "de dygtige" er tilbøjelige til at søge nye udfordringer, hvis de ikke længere føler sifg udfordret. Også kan du begynde forfra!

 

 

Hvorfor rejser talentet:

1. Manglende karrieremuligheder

2. Føler mig ikke værdsat

3. Utilstrækkelig udvikling og læring

4. Ringe kollegial sparring

5. Ringe feed back og coaching

 

 

Ansattes talent og bundlinje,

Talent er den afgørende drivkraft bag virksomhedens evne til at præstere.

 

 - de ansattes talent er faktisk den eneste resurse, dine konkurrenter ikke kan kopiere

 

Derfor er det altafgørende, at stimulere, udvikle og bibeholde dine medarbejdere og ledere - det kan aflæses på din bundlinje.

 

 

 

   

Hvorfor udvikle talenter?

Spar den dyre rekruttering -  i hvert fald en gang i mellem

At ansætte den rigtige medarbejder - eksternt - er både dyrt og besværligt - jobopslag, bunker af ansøgninger,udvælgelsesproces, samtaler ....

Hvorfor ikke rekruttere internt, når det er muligt. Dine medarbejderne kender virksomhedens værdier og mål og du kender deres. - Send ikke dine ansatte til konkurrenten, når de er flyvefærdige som ledere, specialister eller loyale menige ansatte.

 

Fasthold dem gennem målrettet udvikling og udfordringer, der løfter dine medarbejdere som mennesker og arbejdskraft.


Talentprogrammer

Der er en direkte økonomiske gevinst i at fastholde og udvikle dygtige medarbejdere, og derfor etablerer stadig flere danske virksomheder talentudviklingsprogrammer, hvor udvalgte medarbejdere gennemgår et forløb, der udvikler deres talent og ruster dem til deres kommende leder- eller specialist job.


Christian Jørgensen | TDC: ”Talentudviklingsprogrammet kommer både koncern og individ til gode. Vi sørger for, at talenternes karrieremæssige potentiale bliver realiseret – så det bliver attraktivt for talenterne at være i TDC. Programmet tiltrækker og fastholder altså talenter!”

 

 

Kan det betale sig?

Når talentudviklingsprogrammerne bruges målrettet og effektivt, bærer anstrengelserne frugt. Nøglepositioner skal besættes af de allerbedste, men de kommer ikke af sig selv. Derfor er virksomheden nødt til at definere, hvor der skal bruges kræfter på et særligt talent – hvor den særlige præstation gør en forskel; her er det vigtigt at være opmærksom på, at ledere og specialister netop ofte gør en forskel!

”Lige nu er det særlig vigtigt, at ledelsen har udset sig hvem, der er uundværlige og derfor har lagt en plan for, hvilke andre medarbejdere i virksomheden, der kan gøres parat til at erstatte dem!”
 
 

Hvordan kommer du videre?…

Konkurrencen er hård, og derfor må alle fra fejedreng til direktør aktivt og løbende bidrage med forbedringsforslag. Vi har ikke råd til medarbejdere, der ikke tager hjernen med på arbejde, slet ikke i et land som Danmark, hvor talentmassen er dén helt afgørende faktor.

Faktisk viser en ny amerikansk undersøgelse som Business Performance Management Forum og Human Capital Institute har foretaget, at kampen om talenterne er taget til. - at rekruttere og fastholde de største talenter er en af de faktorer, der optager erhvervslivet mest i dag.

Vore medarbejdere skal evne at gøre en forskel og være i konstant udvikling, og vi som virksomheder har ansvaret for at skabe de rammer, som medarbejderne kan udvikle sig i.

Rammerne skaber vi ved at identificeret vore virksomheders behov og kompetencer, som vi holder op mod, hvad den enkelte kan og vil og så kombinere de to ting og lave individuelle planer.” Først der er vi parat til at lave målrettet og effektiv talentudvikling!

Vi forventer at fokus på talentudviklingen øges. Der er rift om de bedste resurser, og derfor er talent en mangelvare. Kan du som virksomhed ikke udvikle og dermed fastholde talenter, ryger du simpelthen ud af kampen. Det at have de mennesker, der er tre, fire procent bedre end konkurrenten, gør hele forskellen i dag.”

Virker talentudvikling uoverskueligt hjælper riksted effekten gerne med at udvikle og implementere et talentprogram i din virksomhed.

 

 


 

 

 Du er her: Forside Talentudvikling #4 Talentudvikling | artikel