KONTAKT   |   A-Å INDEKS   |   SITEMAP   |   PRINT SIDEN
 

Et effektfuldt værktøj til:

Teamudvikling

Øget effektivitet

At styrke kommunikation og samarbejde

At se styrker og svagheder i et team

Fastlægge personlige og sociale kompetencer

 

Sammensætte teams, projektgrupper og sammenlægning af afdelinger
 

   

E-TEAMPROFILE

e-teamprofile er et godt værktøj til at skabe og udvikle et stærkt og funktionsdygtigt team

Teoretisk velfunderet
e-teamprofile bygger på anerkendte psykologiske teorier om menneskelig adfærd, og om hvad der motiverer os – individuelt og i et team. Det teoretiske fundament er det samme som Adfærdsprofilens, samt Adizes teorier om effektive teams og teamroller.

 
En e-teamprofile man kan huske
En e-teamprofile er er let at forstå, let at huske og let at anvende. Farvesymbolik huskes bedre end navne, koder, bogstavkombinationer og beskrivelser og derfor anvendes dette i en e-teamprofile.