Riksted

 

Der findes et væld af

persontest, som

overordnet kan opdeles i:

 

 

A: Psykologiske test - 
   (kognitive-normative)

    e-fivefactor

    Garuda kompetenceprofil

   
 
B: Ipsative test

    e-interpersonal

     DISC

     MBTI
 
C: Multi feed back

     360° feed back
 
D: Intelligens og færdigheds test

    

   

#4 TESTTYPER BLOG

Vælg den rigtige testtype og skab effektfuld vurdering

 

Hvorfor al den snak om personprofilanalyser

Uanset du er virksomhedsleder – ejerleder – medarbejder – på vej væk fra, hen imod nyt job eller i job, er profilanalysernes opgave overordnet at skabe relevant viden.

 

Psykologiske test

Som leder og ejer spørger vi os selv: Hvad er lederpotentialet i min virksomhed? Potentialet hos medarbejderne? Egenskaberne for de medarbejdere, jeg er ved at ansætte? Spørgsmål, som har afgørende betydning for fremtidens ansættelse og udvikling. Det kan også være, du ønsker at styrke dine medarbejdere gennem coaching og personlig udvikling – også her er en profilanalyse et værdifuldt og tidsbesparende værktøj.

 

Som medarbejder er vigtigt for dig og din karriereudvikling, at du er i stand til at beskrive dig selv og dine kompetencer. Hvordan er du som person, og hvordan ser andre mennesker dig? Hvad er din personlige profil og hvad er det, der driver dig?

 

En personlighedstest giver dig viden om dine dybereliggende karaktertræk, og dermed selvindsigt. Testen er et stærkt udviklingsværktøj både erhvervsmæssigt, personligt og socialt, den viser dine stærke sider og udviklingsområder.

Dine adfærdstræk sættes i forhold til din nuværende eller ønskede jobfunktion. Ved at være bevidst om din personlige profil kan du sikre, at der hele tiden er balance mellem jobbets krav og din personlighed – og du vil samtidig trives bedre.

 

I disse situationer kan du med fordel anvende en erhvervspsykologiske test (f.eks. e-fivefactor) til at skabe så meget relevant viden som overhovedet muligt.

 

Ipsative test

Handler det om teamudvikling og skabelse af et fælles sprog; en forståelsesramme, der skaber respekt for forskellighed i kompetencer og adfærd, forbedrer klimaet  og virksomhedens præstationsevne er en ipsativ test (f.eks. e-interpersonal og e-teamprofile) værktøjet.

 

Den type test er umiddelbart lettere at forstå og relatere sig til af alle i virksomheden. Ipsative test går ikke så dybt ind som de psykologiske og derfor er de også nemmere at dele med chefer og kollegaer.

 

Multi feed back

Afdækker personlige styrker, kompetencer og potentiale via en målrettet struktureret feedback, som kommer hele vejen rundt om personen, idet alle relevante interessenter bliver hørt.

360° Feedback giver et helhedsorienteret billede af præstationer, sådan som de opleves og opfattes af personen selv og dennes omgivelserne - kollegaer, medarbejdere, ledere, interne samarbejdspartnere og evt. eksterne samarbejdspartnere.

 

Denne type analyse er derfor kraftfuld til til performance udvikling | selvindsigt | coaching | effektmåling  og dokumentation.

 

Intelligens

Intelligens test måler individets evne til at udføre mentale processer, nuværende evneniveau og potentiale for hurtig udvikling.

 

Evne- og begavelsestest kan besvare spørgsmål som:

Kan personen reagere hurtigt på nye situationer?

Kan personen håndtere de mentale krav i jobbet?
Hvad er personens potentiale?
Er der tale om en problemknuser?
Hvordan reagerer vedkommende på træning og uddannelse?

 

 


 


| Kontor: Fabriksparken 4 DK-9230 Svenstrup |
| Postadresse: Svenstruphøj 42 DK-9230 Svenstrup | +45 4098 1819 | bliv@effektfuld.nu | CVR 2535 1916 |